Khẳng định cá tính bản thân với phong cách thật ngầu và không đụng hàng với 4:20 Hoodie & Sweater